Procent Berekenen


Gratis Online Percentage Calculator


Hoeveel is % van ?

Hoeveel procent is van ?

%

Wat is de procentuele toename/afname vannaar ?

%


Hoe percentage berekenen?


Om een bepaald percentage van een getal te berekenen, volg je de volgende stappen:

 1. Deel het percentage door 100
 2. Vermenigvuldig het resultaat door het getal

Voorbeeld: Hoeveel is 25% van 56?

 1. 25 / 100 = 0,25
 2. 0,25 * 56 = 14

25% van 56 is gelijk aan 14.
Om te berekenen hoeveel procent een getal (A) van een ander getal (B) is, volg je de volgende stappen:

 1. Deel getal (A) door getal (B)
 2. Vermenigvuldig het resultaat door * 100

Voorbeeld: Hoeveel procent is 14 van 56?

 1. 14 / 56 = 0,25
 2. 0,25 * 100 = 25%

14 is 25% van 56.
Om een procentuele toename te berekenen, volg je de volgende stappen:

 1. Nieuwe waarde - Oude waarde
 2. Deel het resultaat door de oude waarde
 3. Vermenigvuldig het resultaat * 100

Voorbeeld: Wat is de procentuele toename van 56 naar 84 ?

 1. 84 - 56 = 28
 2. 28 / 56 = 0,5
 3. 0,5 * 100 = 50%

De procentuele toename van 56 naar 84 is 50%.

Indien de uitkomst negatief is, dan heb je te maken met een procentuele afname.
Om een procentuele afname te berekenen, volg je de volgende stappen:

 1. Oude waarde - Nieuwe waarde
 2. Deel het resultaat door de nieuwe waarde
 3. Vermenigvuldig het resultaat * 100

Voorbeeld: Wat is de procentuele afname van 84 naar 56 ?

 1. 56 - 84 = -28
 2. -28 / 84 = -0,33
 3. -0,33 * 100 = -33%

De procentuele afname van 84 naar 56 is 33%.

Indien de uitkomst positief is, dan heb je te maken met een procentuele toename.Copyright © procent-berekenen.be - Gratis Online Percentage Calculator

 Privacy Beleid   |   Contact opnemen